ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 

" มอบอุปกรณ์กีฬา​ ตะกร้อ​ จำนวน 70​ ลูก​ ให้​ ประธานชมรมศิษย์เก่า​โรงเรียนบ้านตาวร​และเพื่อน "

         ในนามประธานศูนย์ประสานงานสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย​ นายอภัย​ จวบสมบัติ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา​ ตะกร้อ​ จำนวน 70​ ลูก​ ให้​ ประธานชมรมศิษย์เก่า​โรงเรียนบ้านตาวร​และเพื่อน เพื่อนำไปบริจาคให้กับทางโรงเรียน ตามรายชื่อดังนี้
1.โรงเรียนบ้านตาวร​    จำนวน​ 10​ ลูก
2.โรงเรียนบ้านตายัวะ​  จำนวน​ 10​ ลูก
3.โรงเรียนบ้านกูน​        จำนวน​ 10​ ลูก
4.โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองปราสาท 3​ จำนวน​ 10​ ลูก
5.โรงเรียนบ้านกาบกระบือ​ จำนวน​ 10​ ลูก
6.โรงเรียนบ้านรันเดง​         จำนวน​  10​ ลูก
7.โรงเรียนบ้านอำปึลกง​      จำนวน​  10​ ลูก
เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด
 
รายการรับบริจาค
เสื้อกีฬา     ตัวละ   100 บาท (พร้อมสกรีนในนามชมรมโรงเรียนศิษย์เก่าบ้านตาวรและเพื่อน)
เมโลเดียน ตัวละ    300 บาท
ฉาบ           คู่ละ   3, 000 บาท
จึงขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย จากคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านตาวรและเพื่อน    (เบอร์โทร 096-878-6830,081-665-5314 นายสายแจ้ง รื่นกลิ่น ผู้ประสานงาน)
นายสายแจ้ง รื่นกลิ่น นายกสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และในนามประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านตาวร ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตาวร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทางคณะครูโรงเรียนบ้านตาวรได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานภาควิชาการเล่นดนตรี และนักเรียนได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เมโลเดียน ที่ทางชมรมฯเคยมอบให้ จำนวน 10 ตัว ได้ชำรุด เครื่องเสียง และเครื่องดนตรีสากลมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนทำให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอน จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอุปกรณ์ดนตรีให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป   (ติดต่อได้ที่เบอร์ 096-878-6830)
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved