ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend

 

 
Contact Information
 
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
  
Address :
54 หมู่ที่ 2 ซอยพึงและอุทิศ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
 
 
ศูนย์ประสานงานสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
ที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริ
บ้านเลขที่ ๓๕/๙  ถนนเอกชัย ซอยเอกชัย ๑๐๙ แขวงบางบอน
เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
   
Phone :
02-545-5314
Fax :
02-545-5314
Mobile :
081-665-5314
Line ID :
0816655314
Facebook :
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
Email :
Website :

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved