ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 
ข้อมูลที่ติดต่อสมาคมสหพันธ์ฯ
ข้อมูลที่ติดต่อสมาคมสหพันธ์ฯ
    สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
  
    เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ซอยพึงและอุทิศ ถนนคลองเก้า
 
    แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530  
 
    โทรศัพท์ 02-545-5314
 
    โทรสาร 02-545-5314
 
    มือถือ 081-665-5314 (นายกสมาคมฯ)
 
    Line ID : 0816655314
   
    Facebook : สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
 
 
      
 
 
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved