ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 
 
ภาพบรรยากาศภายในงานโครงการสัมนา
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์สู่ความเป็นผู้นำองค์กรคนพิการ
 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2553
 
สมาชิกถ่ายรูปร่วมกัน
ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

 

ท่านประทานกล่าวเปิดงาน
ท่านประธานมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

 

สมาชิกเสนอข้อซักถาม
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

 

 
เจ้าหน้าที่แถลงผลการดำเนินงาน
วิทยากรบรรยาย
 
สมาชิกร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น
 
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved