ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 

" โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตาวร "
 
          นายสายแจ้ง รื่นกลิ่น นายกสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และในนามประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านตาวร ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตาวร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทางคณะครูโรงเรียนบ้านตาวรได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานภาควิชาการเล่นดนตรี และนักเรียนได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เมโลเดียน ที่ทางชมรมฯเคยมอบให้ จำนวน 10 ตัว ได้ชำรุด เครื่องเสียง และเครื่องดนตรีสากลมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนทำให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอน
          จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอุปกรณ์ดนตรีให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป   (ติดต่อได้ที่เบอร์ 096-878-6830)
นายสายแจ้ง รื่นกลิ่น นายกสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และในนามประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านตาวร ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตาวร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ทางคณะครูโรงเรียนบ้านตาวรได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานภาควิชาการเล่นดนตรี และนักเรียนได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เมโลเดียน ที่ทางชมรมฯเคยมอบให้ จำนวน 10 ตัว ได้ชำรุด เครื่องเสียง และเครื่องดนตรีสากลมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนทำให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอน จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอุปกรณ์ดนตรีให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป   (ติดต่อได้ที่เบอร์ 096-878-6830)
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved