ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
ขอขอบคุณบริษัทฟูลมาร์ค ที่บริจาคสิ่งของเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กลุ่มสมาชิก
 
 
          วันที่ 11 มกราคม 2563 ในนามสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย ขอขอบคุณบริษัทฟูลมาร์คฯ ที่บริจาคสิ่งของเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กลุ่มสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำไปสนับสนุนงานส่งเสริมอาชีพให้คนพิการมีงานทำ ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขออวยพรให้ท่านโชคดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved