ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย 
 ร่วมกับ
ศูนย์รวมสินค้าอาเซี่ยน
 
ขอเชิญนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายผ่านไลน์ เฟส เว็บไซน์ คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้มีรายได้น้อยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับคนพิการเข้าทำงาน จัดสถานที่ ให้บริการจำหน่ายสินค้า สนใจ
 เข้าร่วมโครงการซื้อขายสินค้า ประชาสัมพันธ์โครงการบนเว็บไซน์ศูนย์รวมสินค้าอาเซี่ยน ติดต่อสอบถามทางสมาคมฯ 5/214 หมู่ 16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 โทรศัพท์ 02-705-4458,081-712-4276 มือถือนายกฯ 081-665-5314 โทรสาร 02-705-4459
E-mail: union-disab@hotmail.co.th/ www.aud.or.th 
หรือติดต่อศูนย์รวมสินค้าอาเซี่ยน
ไอดีไลน์ : audorth2015 เฟสบุ๊ก : ศูนย์รวมสิน ค้าอาเซี่ยน  เว็บไซน์ : www.asean.or.th
จีเมล์ : audorth2558@gmail.com ประธานโครงการนายสายแจ้ง รื่นกลิ่น โทร 088-854-2236
098-475-7355 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานนายทรงพล วงศ์นนทภูมิโทร 081-309-8273 092-363-0690 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved