ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลรูปหล่อ และเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา รุ่น “กูให้มึง ได้งานได้เงิน”  เพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพคนพิการ และหารายได้เพื่อใช้บริหารศูนย์ฯ รวมถึง
การจัดหางานให้กับคนพิการของสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และองค์กรสมาชิกองค์กรเครือข่าย กว่า ๕๐๐ องค์กรทั่วประเทศ และเปิดให้บุคคลทั่วไปได้บูชาวัตถุมงคล
 
 
 
สอบถามได้ที่ 
 
                        สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                        นายกสายแจ้ง รื่นกลิ่น (นายกสมาคม) 
                        5/214 ม. 16 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
                        จ.สมุทรปราการ 10540
 
                        Phone :    0-2705-4458
                        Fax :        0-2705-4459
                        Mobile :  08-1665-5314
                        Website :http://www.aud.or.th
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved