ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 
 
 
 
 
             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พค. 54 ที่ผ่านมา เวลา14.00 น. สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย โดย นางสาวบัวเรียน มงคลดี ตัวแทนสมาคม ฯ ได้ไปรับมอบ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนาย มนตรี เจนวิทย์การ ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร เป็นผู้มอบ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่133ถ.สุขุมวิท21(อโศก)แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากทม.10110                  โทร.02-685-0500 Fax.02-685-2501 ผู้ประสานงานคุณปิยะนุชฝ่ายบริหารจัดการ    www.fap.or.th,   E-mail: fap2lap.or.th 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved