ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************
************************************
 
 
************************************
***************************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
ผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการ ปีที่ 2

 

 
นายสายแจ้ง รื่นกลิ่น (นั่งกลาง) นายกสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย แถลงข่าวการจัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการ ปีที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 ณ วัดทองศาลางาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ขณะนี้ได้เปิดรับบริจาคแล้วทั่วประเทศ
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved