ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา
และฝึกอาชีพคนพิการ
ทอด ณ วัดทองศาลางาม ซอยเพชรเกษม 20 ถนนเพชรเกษม
แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
เนื่องด้วยสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ได้จัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการขึ้น โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนซื้ออาคารเพื่อการศึกษา และฝึกอาชีพคนพิการ การฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการตามความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ การนวดแผนไทยคนตาบอด ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ช่างเย็บผ้า และอาชีพที่คนพิการสามารถทำได้ เป็นการส่งเสริมโอกาสให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระต่อสังคม มีสถานที่พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์อาชีพ ประสานงานให้ความช่วยเหลือคนพิการ ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  ทางสมาคมสหพันธ์ฯ จึงประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวมายังองค์กรและหน่วยงานของท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ขอให้ท่านช่วยบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาและญาติมิตรร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1
เวลา 7.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ ศาลาการเปรียญ วัดทองศาลางาม ซอยเพชรเกษม 20 ถนนเพชรเกษม
แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.00 – 08.45 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการอาชีพที่คนพิการสามารถทำได้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ โอทอปคนพิการ
เวลา 09.00 – 22.00 น.  พิธีเปิดนิทรรศการ โครงการอาชีพที่คนพิการสามารถทำได้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ โอทอปคนพิการ โดยประธานโครงการ ในงานมีการสาธิตการผลิต การแสดง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของคนพิการ

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 1
เวลา 10.00 – 11.45 น.  เปิดแสดงนิทรรศการ โครงการอาชีพที่คนพิการสามารถทำได้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ โอทอปคนพิการ การสาธิตการผลิต การแสดง และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ
เวลา 12.00 – 22.00 น. ชมมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศลจากวงดนตรีคนตาบอด และศิลปินนักร้องรับเชิญ

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1
เวลา 11.00 น. ประกอบพิธีทางศาสนา และถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร
เวลา 11.30 น.  พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการ
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

ทางสมาคมสหพันธ์ฯ ขออนุโมทนาบุญแด่ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงอวยพรให้ท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ด้วยเทอญ 
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เลขที่ 5/214 หมู่ที่ 16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-705-4458,081-712-4276 มือถือนายกฯ 081-6655-314 โทรสาร 02-7054459
www.aud.or.th  /  E – Mail  : union_disab@hotmail.co.th 
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved