ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
    "เรื่องยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นผู้นำองค์กรคนพิการ"
 
  
 
         เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2552 ทางสมาคมสหพันธ์ฯได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่องยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากร มนุษย์สู่ความเป็นผู้นำองค์กรคนพิการ" และภายในงานได้มีการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่คนพิการที่ได้เข้าร่วมในโครงการ
ณ สถานตากอากาศบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved